Rolnictwo ekologiczne

Bio Musli batony

                      Skład Bio Musli Batonów.


Bio Musli baton naturalny

Bio Musli baton z aronią


Bio Musli baton z goją

Bio Musli baton z jabłkiem


Bio Musli baton z morelą

Bio Musli baton z orzechami piniowymi


Bio Musli baton z żurawiną


Uprzejmie informujemy ,e w produktach bez dodatku cukru znajduj si naturalnie wystpuj'ce cukry pomimo , i nie s' one ujte w tabeli wartoci odywczej.

Jednoczenie informujemy , e jestemy na etapie zmiany opakowa asortymentu w zwi'zku z czym na rynku do koca tego roku mog' si znajdowa produkty w opakowaniach bez sformuowania 'zawiera naturalnie wystpuj'ce cukry'.