Rolnictwo ekologiczne

Bio Krakersy Mini Jungle


Bio krakersy mini jungle 100g


Uprzejmie informujemy ,że w produktach bez dodatku cukru znajduj± się naturalnie występuj'ce cukry pomimo , iż nie s' one ujęte w tabeli warto»ci odżywczej.

Jednocze»nie informujemy , że jeste»my na etapie zmiany opakowań asortymentu w zwi'zku z czym na rynku do końca tego roku mog' się znajdować produkty w opakowaniach bez sformułowania 'zawiera naturalnie występuj'ce cukry'.